Laserbehandling

Laser som läker…

Vad är egentligen laser ?
År 1967 kom första rapporten om att laserljus stimulerar celler och självläkning från Dr Endre Mester professor i kirurgi i Budapest. Laser är en ljuskälla som avger ett rent ljus med en enda våglängd, som likt en flöjt bara avger en enda ren ton. Laser har ett otroligt brett användningsområde! Allt ifrån att skära i metall,utföra ögonoperationer och andra kirurgiska ingrepp, scanna varor i affären och stimulera läkning hos djur och människor. och väldigt mycket mer…
Lasrarna är olika utrustade för ändamålet och finns i olika ljus, styrkor och storlek.
Min laser  är en ”mid light laser” 904nm ifrån Irradia Svergie,  anpassad för behandling av djur och människa.

Laserljuset är ett ytterst rent ljus, det rör sig i en strukturerad ordning och det sprider sig inte när det kommer i kontakt med vävnad.Det rena laserljuset påverkar kroppens celler, det är främst mitokondrier, cellens motor som tar åt sig ljuset. Mitokondrier som stimuleras utav laser tillverkar adenosintrifosfat som sedan ger energi till cellen. Är cellerna skadade eller försvagade tar de bäst åt sig av laserns effekter, man startar alltså en läkeprocess i kroppen och cellerna får en hjälp att normalisera sig och bli friska.

laser

Hur går behandlingen till?
Orsaken till varför en inflammation har uppstått är alltid bra att veta innan man lägger upp en plan.
Laserljuset kommer ifrån en prob som man håller mot det område man vill behandla.
Laserapparaten ger ifrån sig ett litet pip som är ett tecken till mig som terapeut när jag kan flytta vidare proben för att täcka området.
Behandlingen verkar upplevas som behaglig för de allra flesta hundar. De blir avslappnade och några somnar! Några kan reagera på pipet och tycka att situationen är konstig innan de förstår innebörden med behandlingen.
I början av en rehabiliteringsplan behandlar man ganska tätt inpå varje behandling tex var tredje dag.
Ju bättre det läker ju mer kan man öka tiden mellan, tex en gång i veckan, var 14e dag etc.
Hur många tillfällen som krävs innan målet med behandlingen är uppnådd beror på anledningen till varför man valde laser som form och individen.
Mellan 3-15 tillfällen och vissa behöver regelbundna behandlingar framöver även om själva inflammationen inte är i akutfas.

Efter behandling
Ibland uppstår en igångsättningssmärta, då man toppar inflammationen för att hjälpa kroppen ta hand om den. Detta är egentligen ett bra svar på att patienten reagerar på behandlingen. I vissa fall blir hunden smärtlindrad och väldigt pigg. Det är viktigt att låta hunden vila, även om hon känner sig bättre just då så finns skadan fortfarande kvar.
Laser som rehabform är effektiv då det fort läker ut akutfas och djuret kan komma till träning och förebygga anledningen till varför smärtan uppstod från första början  i framtiden.

Några exempel på vad man kan behandla!
Inflammation som uppstår kring:
Artros. Spondylos. Diskbråck. Patella luxation.
Skador på korsband. Överansträngning. Senskador.
Andra problem som:
Hudproblem. Sår. Serom. Svullnad. Blodöra. Vattensvans.
Muskelstelhet. Ledstelhet.

Mer information hittar du på länkarna nedanför
Skrifter, debatter, kliniker.
Information om lasern jag använder mig utav.

Exempel på sårläkning.
Första bilden är från 3/12, 13/12 och 19/12.
201312191020246601

Laser på muskelspänningar.
Sirilaser